Greenemailing.org

Závazek vůči životnímu prostředí z Mailpro ™

Green emailing, závazek mailpro™ k životnímu prostředí

Mailpro ™ je zakládající člen společnosti pro zelený e-mailing. Toto sdružení má cílem snížit dopad na životní prostředí vyrovnáním CO2 vytvořeného elektronickými e-maily, přestože je to pro přírodu lepší než papír, tak to má stejný dopad.

Zelený E-mailing sdružuje poskytovatele je srovnání CO2 vytvořeného jejich službami.

AgenceWeb SA, Mailpro™ vydavatel se zavazuje vyrovnat emise CO2 vytvořené zasíláním e-mailů pomocí Mailpro™. Pro každý zaslaný e-mail je vytvořeno 0.3 gramů CO2. Tato kompenzace je vytvářena ve spolupráci se třemi partnery.

Je možné využít tuto náhradu pro váš newsletter. V Mailpro™ můžete při odesílání kampaní přijmout a vložit logo zelného e-mailingu, ukazující na vyrovnané CO2.

Navštivte stránky Green Emailing Association.